POSTGLACJAŁ co to jest
Definicja postglacjał co to jest. Czym jest cechujący się występowaniem warunków peryglacjalnych i.

Co to jest Postglacjał

DefinicjaPOSTGLACJAŁ: moment następujący bezpośrednio po zlodowaceniu (glacjale), cechujący się występowaniem warunków peryglacjalnych i zachodzeniem intensywnych mechanizmów morfologicznych, typowych dla tego okresu. Z czasem klimat etapowo się ocieplał, z czym wiązała się zmiana formacji roślinnej z tundrowej na leśną i pomniejszenie dynamiki mechanizmów rzeźbotwórczych. Ostatni na ziemiach polskich postglacjał nastąpił na przełomie plejstocenu i holocenu

Czym jest postglacjał znaczenie w Słownik geografia P .