ŁUKASIEWICZ co to jest
Definicja ŁUKASIEWICZ JAN. Co znaczy uczeń Twardowskiego, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli.

Co to jest Jan Łukasiewicz

Definicja ŁUKASIEWICZ JAN: (1878-1956) - polski filozof i logik, uczeń Twardowskiego, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli szkoły lwowsko-warszawskiej; filozofię traktował jako naukę ścisłą opartą na jasnych zasadach metodologicznych, lecz nie rezygnował przy tym z prób rozwiązania klasycznych problemów filozoficznych, na przykład problemu determinizmu. Wysoko cenił w szczególności Arystotelesa; jego zdaniem nowożytna filozofia zatraciła gdzieś właściwe definicja metafizyki. Winą za to obarczał w pierwszej kolejności teorie Kartezjusza i Kanta. Swój filozoficzny majątek ocenił krytycznie, była to - jak pisał - reakcja człowieka, który doznał osobiście tej szczególnej radości, jaką daje prawidłowe rozwiązanie jednoznacznie sformułowanego zagadnienia naukowego, które w każdej chwili można skontrolować dzięki ściśle określonej sposoby, i o którym wie się zwyczajnie, iż musi być takie, a nie inne, i iż pozostanie w nauce po wieczne czasy jako trwały rezultat metodycznego badania. Do głównych osiągnięć Łukasiewicza w zakresie logiki należy zbudowanie zaksjomatyzowanego mechanizmu logiki wielowartościowej Ł3, gdzie prócz prawdy i fałszu zdania mogą przybierać jeszcze trzecią wartość logiczną (dotyczy to w szczególności zdań o przyszłości, o których nie można z całą pewnością powiedzieć, iż są prawdziwe lub fałszywe). Łukasiewicz udowodnił dodatkowo niesprzeczność i zupełność swojego mechanizmu. Do jego głownych prac zalicza się: Przedmioty logiki matematycznej, Sylogistykę Arystotelesa, Z zagadnień logiki i filozofii

Czym jest Jan Łukasiewicz znaczenie w Słownik filozofia L .