PANTEIZM co to jest
Definicja PANTEIZM. Co znaczy charakter, gdyż Bóg jest w nim stale aktualny, w każdej jego cząstce.

Co to jest Panteizm

Definicja PANTEIZM: pogląd stoików, iż świat ma boski charakter, gdyż Bóg jest w nim stale aktualny, w każdej jego cząstce, co stanowi o jedności świata, i może być odbierany jako żywa, rozumna, celowa, rządzona jednym prawem całość

Definicja PLURALISTYCZNY IDEALIZM WARDA:
Co to jest zobacz idealizm anglosaski panteizm.
Definicja PODMIOT:
Co to jest umysł poznający, świadomość poznająca, skłonna do refleksji; na przykład dla Kanta podmiot to warunek istnienia przedmiotu; wg Fichtego podmiot wyprzedza element (jaźń jest przed światem zewnętrznym panteizm.
Definicja PRAWO CIˇGŁOŚCI:
Co to jest wszelakie zjawiska obecne w świecie podlegają szeregowi zmian, zwanych przejściami; szeregiem zmian są na przykład różne rodzaje ruchu, którego krańcowym przypadkiem jest bezruch, podobnie jak panteizm.

Czym jest Panteizm znaczenie w Słownik filozofia P .

  • Dodano:
  • Autor: