PANTEIZM co to jest
Definicja PANTEIZM. Co znaczy charakter, gdyż Bóg jest w nim stale aktualny, w każdej jego cząstce.

Co to jest Panteizm

Definicja PANTEIZM: pogląd stoików, iż świat ma boski charakter, gdyż Bóg jest w nim stale aktualny, w każdej jego cząstce, co stanowi o jedności świata, i może być odbierany jako żywa, rozumna, celowa, rządzona jednym prawem całość

Definicja POZYTYWIZM LOGICZNY:
Co to jest doktryna filozoficzna Koła Wiedeńskiego, zobacz neopozytywizm PANTEIZM.
Definicja PRAWO ZACHOWANIA RUCHU:
Co to jest prawo wyprowadzone na drodze spekulacji myślowej poprzez Kartezjusza, zakładające stałą rozmiar ruchu we wszechświecie; ono jest konsekwencją stosowania mechanistycznej koncepcji przyrody PANTEIZM.
Definicja POSTULAT:
Co to jest fundamentalne twierdzenie konieczne w systemie dowodzenia, które należy przyjąć. W krytyce praktycznego rozumu Kanta odnajdujemy trzy postulaty: wolność, nieśmiertelność duszy i istnienie Boga PANTEIZM.

Czym jest Panteizm znaczenie w Słownik filozofia P .

  • Dodano:
  • Autor: