PLATON WŁAŚC ARYSTOKLES co to jest
Definicja PLATON właśc. Arystokles,. Co znaczy największych filozofów starożytnej Grecji, uczeń.

Co to jest Arystokles Właśc Platon

Definicja PLATON WŁAŚC. ARYSTOKLES,: (427-347 przed naszą erą) - jeden z największych filozofów starożytnej Grecji, uczeń Sokratesa, założyciel szkoły filozoficznej nazwanej potem Akademią Platońską, która prowadziła działalność aż do VI w. n.e. Był twórcą pierwszego dopracowanego mechanizmu idealizmu obiektywnego. Zdaniem Platona świat idei, mimo iż niedostępny bezpośrednio naszym zmysłom, o sporo bardziej zasługuje na miano prawdziwej rzeczywistości. Idee rozumiał przy tym jako desygnaty pojęć ogólnych. Pojęciom ogólnym nie mogą gdyż odpowiadać rzeczy konkretne, jako złożone i zmienne, ale muszą to być byty innego rodzaju cechujące się jednością i niezmiennością. Stanowisko takie, przypisujące rzeczywisty byt desygnatom pojęć ogólnych ( powszechnikom), zwane jest realizmem pojęciowym. Idee, podobnie jak definicje, tworzą hierarchię, a na ich czele stoi idea dobra. W zakresie ontologii dualizm platoński rozwiązywał zapoczątkowany poprzez Heraklita i eleatów spór o naturę bytu, o to, czy jest on zmienny, czy niezmienny. Platon odpowiadał, iż istnieją dwa światy: zmienny i nietrwały świat rzeczy postrzegalnych zmysłowo i niezmienny świat idei poznawalnych rozumem, nie mniej jednak tak faktycznie prawdziwym bytem obdarzone są tylko wieczne i niezniszczalne idee. Relacja rzeczy do idei został zobrazowany poprzez Platona w słynnej paraboli jaskini. Tak jak więźniowie w jaskini widzą tylko przesuwające się po jej ścianach cienie, tak my postrzegamy tylko rzeczy zmysłowe, które są tylko cieniami idei. Podobnego rozszczepienia doznała w nauce Platona natura ludzka. Platonizm jest gdyż również dualizmem niematerialnej i nieśmiertelnej duszy i podległego rozkładowi i zniszczeniu ciała, przy tym duszy przypisał Platon także funkcję poznawczą. Na poziomie epistemologicznym platoński idealizm objawił się przekonaniem, iż w okolicy niepewnej wiedzy zmysłowej i doświadczalnej musi istnieć wrodzona, aprioryczna wiedza rozumowa, a co za tym idzie, nad wszelaką empirię należy przedłożyć metodę dialektyczną. W etyce natomiast, za Sokratesem uważał, iż celem człowieka jest życie w zgodzie z cnotą, którą rozumiał jako dążenie do idei dobra. Prócz tego stworzył utopijny schemat państwa idealnego. W wizji Platona hierarchicznie zbudowane kraj rządzone było poprzez oświeconą kastę kapłanów filozofów. Karl R. Popper w kraju Platona dostrzegł pierwowzór ustrojów totalitarnych. Filozofia Platona po kilku wiekach zapomnienia przeżyła swój renesans pod koniec starożytności. Ok. I w. przed naszą erą)) filozofię zdominował gdyż prąd zwany neoplatonizmem. Do głownych dzieł Platona należą dialogi: Obrona Sokratesa, Protagoras, Fajdros, Uczta, Timajos i kraj i Prawa

Definicja POZYTYWIZM:
Co to jest dziewiętnastowieczny prąd umysłowy, odrzucający w nauce spekulacje intelektualne, myślenie abstrakcyjne, postulujący naukowcom przyjęcie postawy obiektywnego badacza wobec rzeczywistości i platon właśc. arystokles,.
Definicja POZNANIE:
Co to jest umożliwiające zrozumienie problemów filozoficznych (jak u starożytnych Greków i Rzymian) lub umożliwiające dotarcie do prawdy w sposób pozarozumowy (jak u filozofów chrześcijańskich); wg platon właśc. arystokles,.
Definicja PIRRONIZM:
Co to jest doktryny filozoficznej autorstwa Pirrona z Elidy, zakładającej niewydawanie wszelkich sądów na temat rozpatrywanych zagadnień czy problemów, aby w ten sposób wykazać niemożność osiągnięcia platon właśc. arystokles,.

Czym jest Arystokles Właśc Platon znaczenie w Słownik filozofia P .

  • Dodano:
  • Autor: