PRAGMATYCYZM co to jest
Definicja PRAGMATYCYZM. Co znaczy pragmatyzmu rozumianej - odmiennie niż u Jamesa - jako dążenie do.

Co to jest Pragmatycyzm

Definicja PRAGMATYCYZM: nazwa nadana poprzez Peirce´a idei pragmatyzmu rozumianej - odmiennie niż u Jamesa - jako dążenie do ścisłości, ładu w formułowaniu praw naukowych, odrzucanie wiary jako narzędzia wspomagającego poznanie, wykorzystywanie kryterium prawdy opartego na przydatności praktycznej twierdzeń teoretycznych, dążenie do obiektywizacji pojęć

Definicja PRZEKONANIE:
Co to jest wiara w coś albo w kogoś, mogąca nie mieć nic wspólnego z prawdą, z rzeczywistością pragmatycyzm.
Definicja PRAWO DIALEKTYCZNE:
Co to jest fundamentalne prawo logiczne: każdemu prawdziwemu twierdzeniu (teza) odpowiada prawdziwe przeczenie (antyteza), z których później wyłania się twierdzenie zespalające (synteza). Wg tego prawa rozwija pragmatycyzm.
Definicja PRZYPADŁOŚĆ:
Co to jest zobacz akcydens pragmatycyzm.

Czym jest Pragmatycyzm znaczenie w Słownik filozofia P .

  • Dodano:
  • Autor: