PRAGMATYZM co to jest
Definicja PRAGMATYZM. Co znaczy Jamesa, która rozpowszechniła się najpierw XX wieku i miała być.

Co to jest Pragmatyzm

Definicja PRAGMATYZM: koncepcja filozoficzna Amerykanina Jamesa, która rozpowszechniła się najpierw XX wieku i miała być opozycją dla ówczesnego idealizmu, zajmująca się dwoma tematami: sposobem i teorią prawdy; przez metodę rozumiano sposób rozstrzygania dyskusji metafizycznych, mających prowadzić teoretyczne rozważania do praktycznych celów; uważano, iż jeżeli z wielu tez wynikają te same skutki praktyczne, to pomiędzy tezami nie ma różnicy, a zatem możliwe jest istnienie prawd obiektywnych, uniezależnionych od subiektywnych punktów widzenia, a taka sposób wolna jest od abstrakcji, ukierunkowuje myślenie w stronę faktów, rzeczywistości; prawdę rozumiano jako cecha myśli, a nie kopię rzeczywistości, a za prawdziwe uważano te myśli, które sprawdzają się w praktyce; dlatego nie ma prawd niezmiennych, są za to dynamiczne, zmieniające się, ponieważ służą celom życiowym, są produkowane poprzez człowieka, innymi słowy: kryterium prawdy stanowią jej konsekwencje; powyższe stanowisko określano również mianem utylitaryzmu poznawczego

Czym jest Pragmatyzm znaczenie w Słownik filozofia P .