PRESOKRATYCZNY co to jest
Definicja PRESOKRATYCZNY. Co znaczy odnoszący się do filozofii uprawianej przed Sokratesem, której.

Co to jest Presokratyczny

Definicja PRESOKRATYCZNY: poprzedzający myśl Sokratesa, termin odnoszący się do filozofii uprawianej przed Sokratesem, której przedstawicielami byli między innymi Tales z Miletu, Heraklit z Efezu, Zenon z Elei i Anaksagoras, a której kluczowym celem było między innymi dowodzenie, iż w naturze kryją się zasady, dzięki którym można objaśniać świat

Definicja PARTYKULARNY:
Co to jest cząstkowy, oddzielny, klasowy PRESOKRATYCZNY.
Definicja PLURALISTYCZNY IDEALIZM WARDA:
Co to jest zobacz idealizm anglosaski PRESOKRATYCZNY.
Definicja PRZEWRÓT KARTEZJAŃSKI:
Co to jest podejścia do odwiecznych problemów filozoficznych zaproponowanej poprzez Kartezjusza. Wskazał on na człowieka jako źródło, gdzie należy szukać naszej wiedzy o otaczającym nas świecie, a nie w tymże PRESOKRATYCZNY.

Czym jest Presokratyczny znaczenie w Słownik filozofia P .

  • Dodano:
  • Autor: