PRZEDROZUMIENIE co to jest
Definicja PRZEDROZUMIENIE. Co znaczy fenomenologii Husserla i Heideggera, oznaczające intuicyjne.

Co to jest Przedrozumienie

Definicja PRZEDROZUMIENIE: jedno z podstawowych pojęć w fenomenologii Husserla i Heideggera, oznaczające intuicyjne rozumienie czegoś, posiadanie wiedzy a priori, bez której niemożliwe byłoby rozumienie obiektywne, naukowe; odpowiednikiem przedrozumienia może być na przykład wiedza odnosząca się do metody widzenia poprzez człowieka świata: nie można na przykład zobaczyć jakiegoś przedmiotu ze wszystkich stron; barwy nie można słyszeć, można ją jedynie widzieć, dźwięki z kolei - jedynie słyszeć

Definicja PODMIOT:
Co to jest umysł poznający, świadomość poznająca, skłonna do refleksji; na przykład dla Kanta podmiot to warunek istnienia przedmiotu; wg Fichtego podmiot wyprzedza element (jaźń jest przed światem zewnętrznym przedrozumienie.
Definicja PRZYCZYNA:
Co to jest powodująca zaistnienie czegoś; filozofia przedkartezjańska poszukiwała praprzyczyny, dającej start wszystkiemu, dlatego obszarem poszukiwań była między innymi natura, później idee platońskie przedrozumienie.
Definicja POWIETRZE:
Co to jest wg starożytnych Greków jeden z podstawowych żywiołów, budulców świata; dla Anaksymenesa fundamentalny składnik wszystkich rzeczy przedrozumienie.

Czym jest Przedrozumienie znaczenie w Słownik filozofia P .

  • Dodano:
  • Autor: