PRZEWRÓT KARTEZJAŃSKI co to jest
Definicja PRZEWRÓT KARTEZJAŃSKI. Co znaczy do odwiecznych problemów filozoficznych zaproponowanej.

Co to jest Kartezjański Przewrót

Definicja PRZEWRÓT KARTEZJAŃSKI: ustalenie rewolucyjnej zmiany podejścia do odwiecznych problemów filozoficznych zaproponowanej poprzez Kartezjusza. Wskazał on na człowieka jako źródło, gdzie należy szukać naszej wiedzy o otaczającym nas świecie, a nie w tymże świecie, jak to czyniono dotychczas, nie w przedmiocie, lecz w podmiocie, nie w materii, lecz w duchu świadomym swego istnienia, co znaczy nadanie myśli postaci samoświadomego bytu ("Cogito ergo sum")

Definicja POPPER KARL RAIMUND:
Co to jest filozof austriacki, początkowo związany z Kołem Wiedeńskim, odszedł następnie od głoszonej poprzez jego w najwyższym stopniu ortodoksyjnych członków koncepcji pozytywnej weryfikacji teorii naukowych przewrót kartezjański.
Definicja POPRAWNOŚĆ:
Co to jest właściwość myślenia umożliwiająca logiczne wyciąganie wniosków przewrót kartezjański.
Definicja POINCARÉ HENRI:
Co to jest francuski fizyk, matematyk i astronom, twórca konwencjonalizmu, doktryny filozoficznej powstałej w skutku krytyki poznania naukowego, będącej reakcją na XIX-wieczny scjentyzm. W sporze o charakter przewrót kartezjański.

Czym jest Kartezjański Przewrót znaczenie w Słownik filozofia P .

  • Dodano:
  • Autor: