SˇDY SYNTETYCZNE co to jest
Definicja SˇDY SYNTETYCZNE. Co znaczy poprzez Kanta, które w orzeczeniu zdania wypowiadają coś, co.

Co to jest Syntetyczne Sˇdy

Definicja SˇDY SYNTETYCZNE: jeden z typów sądów sformułowanych poprzez Kanta, które w orzeczeniu zdania wypowiadają coś, co nie jest zawarte w podmiocie tego zdania; sądy takie poszerzają naszą wiedzę, ponieważ dodają nowe definicje do zbioru już istniejących; są sądami a priori i a posteriori; te ostatnie opierają się na doświadczeniu, natomiast sądy syntetyczne a priori stanowią fundament naszej wiedzy i wprawdzie nie mają związku z doświadczeniem, niemniej stanowią stałą "formę zmysłowości" człowieka, tzn. istnieją subiektywnie, stale w naszym umyśle i nie można ich usunąć; naukami, które zawierają tego typu sądy, są matematyka i przyrodoznawstwo

Definicja SˇDY ANALITYCZNE:
Co to jest rodzaj sądów, gdzie w orzeczeniu zdania wypowiadane jest tylko to, co jest zawarte w podmiocie tego zdania; sądy takie nie poszerzają naszej wiedzy, objaśniają ją tylko, analizując definicje; są sˇdy syntetyczne co to jest.
Definicja SZKOŁA LUBELSKA:
Co to jest zainicjowana po pierwszej wojnie światowej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, której kluczowym tematem stała się filozofia św. Tomasza z Akwinu; do głównych propagatorów myśli tej szkoły zalicza sˇdy syntetyczne definicja.
Definicja SCHEMAT METAFIZYKI ALEKSANDRYJSKIEJ:
Co to jest wg średniowiecznego myśliciela Filona to swoista drabina bytów , na którą składają się Bóg, logos, świat materialny sˇdy syntetyczne co znaczy.

Czym jest Syntetyczne Sˇdy znaczenie w Słownik filozofia S .

  • Dodano:
  • Autor: