SAINT SIMONIZM co to jest
Definicja SAINT-SIMONIZM. Co znaczy Simona, której kluczową myślą było wprowadzenie porządku.

Co to jest Simonizm Saint

Definicja SAINT-SIMONIZM: nazwa doktryny ekonomicznej Saint-Simona, której kluczową myślą było wprowadzenie porządku ekonomicznego wg zasady: "Każdemu wg jego umiejętności, każdej umiejętności wg jej dokonań", potępienie własności prywatnej, prowadzącej do wyzysku ekonomicznego ludzi pracy, zniesienie prywatnych dóbr dziedziczonych i ich podział, wdrożenie programu kształcenia technicznego, z którego korzystałoby społeczeństwo

Definicja SUBSTANCJA:
Co to jest starogreccy utożsamiali ją z materią; Arystoteles rozumiał ją jako byt samoistny, rzecz, składającą się z formy i materii; dla Platona była ideą; dla św. Tomasza z Akwinu to jednostkowa rzecz saint-simonizm co to jest.
Definicja SOCJALIZM:
Co to jest ekonomiczny oparty na socjalnej własności środków produkcji i produktów pracy, kolektywnym wytwarzaniu i użytkowaniu wytworzonych towarów, braku wolnego rynku i konkurencji, sterowaniu gospodarką saint-simonizm definicja.
Definicja SUPRANATURALIZM:
Co to jest zobacz spór Augustyna z Pelagiuszem saint-simonizm co znaczy.

Czym jest Simonizm Saint znaczenie w Słownik filozofia S .

  • Dodano:
  • Autor: