SYNERGIA co to jest
Definicja SYNERGIA. Co znaczy zasad, osób, współistnienie idei, na przykład do osiągnięcia.

Co to jest Synergia

Definicja SYNERGIA: synonim antagonizmu; współdziałanie sił, zasad, osób, współistnienie idei, na przykład do osiągnięcia zbawienia potrzebne jest współdziałanie woli zainteresowanego człowieka i łaski Bożej

Definicja STRUKTURALIZM:
Co to jest zainicjowane w językoznawstwie najpierw XX w., w zjawiskach, przedmiotach, zdarzeniach, upatrujące strukturę, konstrukcję; nazwa sposoby analizującej budowę czegokolwiek i próbującej ukazywać związki synergia co to jest.
Definicja ŚNIADECKI JĘDRZEJ:
Co to jest polski chemik, doktor, biolog i filozof, w odróżnieniu do swego brata Jana opowiedział się za Kantem, broniąc nieempirycznych i apriorycznych składników naszej wiedzy; próbował przy tym wykorzystać synergia definicja.
Definicja SENSUALIZM:
Co to jest będąca metodą empiryzmu, głosząca, iż źródłem poznania są jedynie wrażenia zmysłowe, rozumiane jako odbicie rzeczywistości albo jako jedynie dostępna rzeczywistość. Sofiści uważali, iż prawdę synergia co znaczy.

Czym jest Synergia znaczenie w Słownik filozofia S .

  • Dodano:
  • Autor: