SZTUKA co to jest
Definicja SZTUKA. Co znaczy oznaczało zdolność zrobienia czegoś wg ustalonych reguł albo zdolność.

Co to jest Sztuka

Definicja SZTUKA: z gr. "techne", z z łaciny "ars", co oznaczało zdolność zrobienia czegoś wg ustalonych reguł albo zdolność na przykład dowodzenia wojskiem czy mierzenia pola; dla Platona była to działalność człowieka w świecie idei, oparta na intuicji; wg Plotyna to twórczość urzeczywistniająca idee, będąca odblaskiem bóstwa, drogą wzwyż dla duszy; definicja niejednokrotnie utożsamiane z pięknem, ponieważ sztuka jest rodzajem produkcji, zmierzającej ku pięknu i osiąganiu go (wiek XVIII), albo jest odbiciem rzeczywistości; tak rozumiał sztukę między innymi Sokrates i Arystoteles, który widział w jej uprawianiu w pierwszej kolejności odtwarzanie natury (mimetyczność), a również Leonardo da Vinci; dla Taine´a uprawianie sztuki równało się z wieloplanowym odtwarzaniem natury; o tej wieloplanowości mają decydować trzy czynniki: rasa, środowisko i okres. Poprzez definicja rasy Taine rozumiał wewnętrzne siły artysty, poprzez środowisko - siły zewnętrzne, działające na artystę, poprzez okres - wpływ przeszłości na teraźniejszość, gdzie żyje artysta; od XIX w. sztukę rozumiano jako dawanie wyrazu ekspresji twórczej człowieka, na przykład Schelling utożsamiał ją z czymś, co jest głównym tworem ludzkim; współcześnie przez sztukę rozumie się ekspresję twórczą połączoną z konstruowaniem nowych form, jak to ma miejsce na przykład u Witkacego

Definicja SZKOŁA FRANKFURCKA:
Co to jest filozoficzna z siedzibą we Frankfurcie, której istnienie zainicjowano w latach dwudziestych XX w.; przeniesiona w latach czterdziestych do Nowego Jorku, powróciła do Niemiec najpierw lat sztuka co to jest.
Definicja ŚWIATŁO:
Co to jest wg gnostyków fundamentalny obiekt świata odwiecznie zmagający się z ciemnością sztuka definicja.
Definicja STRUKTURALIZM:
Co to jest zainicjowane w językoznawstwie najpierw XX w., w zjawiskach, przedmiotach, zdarzeniach, upatrujące strukturę, konstrukcję; nazwa sposoby analizującej budowę czegokolwiek i próbującej ukazywać związki sztuka co znaczy.

Czym jest Sztuka znaczenie w Słownik filozofia S .

  • Dodano:
  • Autor: