FIZJOLOGICZNA AKUSTYKA co to jest
Co znaczy akustyka fizjologiczna? W fizyce dźwięków poprzez człowieka i zwierzęta. W.

Definicja Akustyka Fizjologiczna

Co to jest AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA: dział akustyki zajmujący się odbiorem i wytwarzaniem dźwięków poprzez człowieka i zwierzęta. W przeciwieństwie od akustyki psychologicznej a.f. nie zajmuje się subiektywnymi wrażeniami słuchowymi, a dotyczy budowy i zasad działania aparatu słuchowego

Definicja Amfoteryczność:
Co to jest właściwość tlenków i wodorotlenków polegająca na tym, iż w zależności od warunków wykazują one własności zasadowe albo kwasowe akustyka fizjologiczna.
Definicja Absorpcja Fal Dźwiękowych:
Co to jest pochłanianie energii fal akustycznych poprzez ośrodek, w trakcie którego część energii drgań akustycznych w sposób nieodwracalny ulega wymianie na inne rodzaje energii, na przykład na energię cieplną akustyka fizjologiczna.
Definicja Adhezja:
Co to jest wiążących powierzchnie stykających się ciał (stałych albo ciekłych). Gdy stykają się ze sobą ciała jednakowe, zdarzenie to tytułujemy k o h e z j ą. A. jest rezultatem różnego rodzaju oddziaływań akustyka fizjologiczna.

Czym jest Fizjologiczna Akustyka znaczenie w Słownik fizyka na A .

  • Dodano:
  • Autor: