ASTRONOMIA co to jest
Co znaczy astronomia? W fizyce badaniem ciał niebieskich, ich budową, a również budową i ewolucją.

Definicja Astronomia

Co to jest ASTRONOMIA: jedna z najstarszych nauk przyrodniczych zajmująca się badaniem ciał niebieskich, ich budową, a również budową i ewolucją Wszechświata. Pierwotnie astronomia badała położenia i ruch ciał niebieskich, dziś ten dział tytułujemy astrometrią. Do działów astronomii należy również k o s m o l o g i a prowadząca rozważania nad ewolucją Wszechświata. Do szablonowych już działów a. należy m e c h a n i k a n i e b a, która powstała jako kontynuacja odkryć Newtona i wciąż ma związek z badaniami nad grawitacją. Działem a. jest także a s t r o-f i z y k a, r a d i o a s t r o n o m i a (obserwująca Wszechświat w dziedzinie fal radiowych), a również h e l i o f i z y k a (badająca fizyczne własności Słońca)

Definicja Amfoteryczność:
Co to jest właściwość tlenków i wodorotlenków polegająca na tym, iż w zależności od warunków wykazują one własności zasadowe albo kwasowe astronomia.
Definicja Anizotropia Optyczna:
Co to jest własności optycznych, jak szybkość światła, współczynnik załamania światła, absorpcja światła aktywność optyczna, od kierunku rozchodzenia się światła w ośrodku. A.o. przejawia się w najwyższym astronomia.
Definicja Absorpcyjna Zdolność:
Co to jest charakteryzująca pochłanianie (absorpcję) światła poprzez ośrodek. Z.a. ciała A,T równa jest stosunkowi strumienia energii da pochłoniętej do całkowitej energii dt padających na to ciało fal o astronomia.

Czym jest Astronomia znaczenie w Słownik fizyka na A .

  • Dodano:
  • Autor: