AUTORADIOGRAFIA co to jest
Co znaczy autoradiografia? W fizyce badanym obiekcie. Bazuje on na przyłożeniu do obiektu emulsji.

Definicja Autoradiografia

Co to jest AUTORADIOGRAFIA: sposób badania rozkładu substancji promieniotwórczych w badanym obiekcie. Bazuje on na przyłożeniu do obiektu emulsji fotograficznej czułej na promieniowanie jonizujące. Po wywołaniu emulsji otrzymujemy zaczernienia w takich miejscach, gdzie zgromadziła się substancja promieniotwórcza

Definicja Akceleratory Liniowe:
Co to jest przyspieszane cząstki poruszają się po liniach prostych. Mogą być one przyspieszane stałym napięciem elektrycznym, jak w akceleratorze elektrostatycznym van de Graaffa ( maszyna elektrostatyczna autoradiografia.
Definicja Absorpcja Światła:
Co to jest energii wiązki światła przechodzącej poprzez substancję. Energia tracona poprzez wiązkę światła może ulegać przemianie w różne rodzaje energii wewnętrznej substancji (energia cieplna, energia autoradiografia.
Definicja Anemometr:
Co to jest wykorzystywany do pomiaru prędkości wiatru. W a. r o t a c y j- n y c h wiatr wprawia w ruch obrotowy rodzaj wiatraczka umieszczonego na przyrządzie - prędkość wiatru określana jest na podstawie autoradiografia.

Czym jest Autoradiografia znaczenie w Słownik fizyka na A .

  • Dodano:
  • Autor: