WZÓR BAROMETRYCZNY co to jest
Co znaczy barometryczny wzór? W fizyce jednorodnym polu grawitacyjnym, od wysokości: p(h) = p0e.

Definicja Barometryczny Wzór

Co to jest BAROMETRYCZNY WZÓR: wzór opisujący zależność ciśnienia gazu, znajdującego się w jednorodnym polu grawitacyjnym, od wysokości: p(h) = p0e-mgh/kT, gdziep0 - ciśnienie na poziomie h = 0, m - masa cząstki gazu, g - przyspieszenie ziemskie, k - stała Boltzmanna, T - temperatura gazu w skali bezwzględnej, e - podstawa logarytmu naturalnego

Definicja Braun, Karl Ferdinand:
Co to jest prof. uniw. w Marburgu, Strasburgu, Karlsruhe i Tybindze. Autor prac dotyczących radiotelegrafii, termoelektryczności i elektrolizy. Twórca elektrometru i lampy elektronowej (tak zwany lampy B barometryczny wzór.
Definicja Bragg, Sir William Lawrence:
Co to jest fizyk angielski, syn Williama Henryego. Był prof. uniw. w Manchesterze i Cambridge. Prowadził rentgenowskie badania struktur krystalicznych, za co w 1915 razem z ojcem dostał Nagrodę Nobla barometryczny wzór.
Definicja Bezwładność:
Co to jest materialnych, która znajduje swój słowo w pierwszej i drugiej zasadzie dynamiki Newtona. Przejawia się ona w tym, iż jeżeli na ciało nie działają zewnętrzne siły albo gdy się one równoważą, to ciało barometryczny wzór.

Czym jest Wzór Barometryczny znaczenie w Słownik fizyka na B .

  • Dodano:
  • Autor: