UOGÓLNIONA PRĘDKOŚĆ co to jest
Co znaczy prędkość uogólniona? W fizyce uogólnionej, którą może być zarówno współrzędna.

Definicja Prędkość Uogólniona

Co to jest PRĘDKOŚĆ UOGÓLNIONA: rozmiar zdefiniowana jako czasowa pochodna współrzędnej uogólnionej, którą może być zarówno współrzędna przestrzenna, jak ikąt

Definicja Pompa Sorpcyjna:
Co to jest której zasada działania oparta jest na zjawisku pochłaniania gazów poprzez aktywny pochłaniacz (Ti, Zr, Mo), naparowywany na ścianki naczynia. By zwiększyć prędkość pompowania, stosuje się chłodzenie prędkość uogólniona.
Definicja Promet:
Co to jest pierwiastek promieniotwórczy ztrzeciej ekipy układu okresowego, lantanowiec. Liczba atomowa 61. Naturalny nie został wykryty; otrzymuje się go tylko wreakcjach jądrowych prędkość uogólniona.
Definicja Pozytonium:
Co to jest atomu wodoru, wktórym miejsce protonu zajmuje pozyton, to jest stan związany pozytonu ielektronu. P. jest układem metatrwałym; ulega zanikowi wwyniku anihilacji pozytonu ielektronu. W zależności od prędkość uogólniona.

Czym jest Uogólniona Prędkość znaczenie w Słownik fizyka na P .

  • Dodano:
  • Autor: