BOLOMETR co to jest
Co znaczy bolometr? W fizyce widzialnego i podczerwonego. Jego działanie opiera się na efekcie.

Definicja Bolometr

Co to jest BOLOMETR: przyrząd do pomiaru energii promieniowania, raczej widzialnego i podczerwonego. Jego działanieopiera się na efekcie zmiany oporności elektrycznej pod wpływem zmiany temperatury. Czujniki b. realizowane są z cienkich warstw różnych metali, które pokrywa się dodatkowo warstwą czerni platynowej albo bizmutowej w celu powiększenia pochłaniania promieniowania. Jako czujniki stosuje się także warstwy półprzewodnikowe, a również przedmioty nadprzewodzące. Promieniowanie padające na czujnik wymienia jego temperaturę, a poprzez to również opór, którego zmiana może być mierzona z sporą precyzją. Aktualnie służące b. metalowe reagują na zmiany temperatury czujnika rzędu10-7 K i są w stanie wykryć strumień promieniowania o mocy rzędu 10-11 W

Definicja Barnetta Zjawisko:
Co to jest jedno z tak zwanych zjawisk magnetomechanicznych. Bazuje na magnesowaniu się sztabki ferromagnetyka wprawionej w błyskawiczny ruch obrotowy bolometr.
Definicja Błąd Pomiaru:
Co to jest otrzymanego wyniku pomiaru określonej wielkości fizycznej z wartością tej wielkości, którą w danym momencie możemy uważać za najbliższą wartości rzeczywistej. Wartość rzeczywista jest definicją bolometr.
Definicja Biofizyka:
Co to jest badający fizyczne i fizykochemiczne podstawy mechanizmów zachodzących w żywych organizmach, tkankach i komórkach. Bada także wpływ zewnętrznych czynników fizycznych na organizmy żywe. To jest bolometr.

Czym jest Bolometr znaczenie w Słownik fizyka na B .

  • Dodano:
  • Autor: