STATYSTYKA BOLTZMANNA co to jest
Co znaczy Boltzmanna statystyka? W fizyce doskonałego, na które działa zewnętrzna siła potencjalna.

Definicja Boltzmanna Statystyka

Co to jest BOLTZMANNA STATYSTYKA: funkcja określająca rozkład energetyczny cząstek gazu doskonałego, na które działa zewnętrzna siła potencjalna ( siły zachowawcze). Odpowiednikiem może być zależność gęstości gazu doskonałego od wysokości w polu grawitacyjnym Ziemi. Gęstość cząstek n na wysokości h można wyrazić wzorem: , gdzieEp = mgh jest energią potencjalną cząsteczki o masie m na wysokości h, z kolei n0 jest gęstością cząstek w miejscu, gdzie energia potencjalna jest równa zeru; k - stała Boltzmanna, T - temperatura, e - podstawa logarytmu naturalnego. Zależność ta ma charakter statystyczny. Wynika z niej, iż cząsteczki chętniej przebywają w miejscach, gdzie energia potencjalna jest niższa

Definicja burza magnetyczna:
Co to jest zarówno kierunku, jak i wartości pola magnetycznego Ziemi powiązane z korpuskularnym promieniowaniem Słońca. B.m. towarzyszą wzmożonej aktywności Słońca. Naładowane elektrycznie cząstki emitowane ze BOLTZMANNA STATYSTYKA.
Definicja Bougera-Lamberta-Beera prawo:
Co to jest światła monochromatycznego przechodzącego poprzez roztwór pochłaniający. Jeśli na warstwę tego roztworu o grubości d pada równoległa wiązka światła o natężeniu I0, to po przejściu poprzez roztwór BOLTZMANNA STATYSTYKA.
Definicja Basow, Nikołaj Gennadijewicz:
Co to jest 1973 dyr. Instytutu Fizyki im. P.N. Lebiediewa AN ZSRR w Moskwie, członek AN ASRR, a od 1977 członek PAN. Jest jednym z twórców elektroniki kwantowej. Za zbudowanie pierwszego masera amoniakalnego w BOLTZMANNA STATYSTYKA.

Czym jest Statystyka Boltzmanna znaczenie w Słownik fizyka na B .

  • Dodano:
  • Autor: