TOPNIENIA CIEPŁO co to jest
Co znaczy ciepło topnienia? W fizyce by w temperaturze zwanej temperaturą topnienia przeprowadzić.

Definicja Ciepło Topnienia

Co to jest CIEPŁO TOPNIENIA: liczba ciepła, jaką należy dostarczyć masie 1 kg substancji, by w temperaturze zwanej temperaturą topnienia przeprowadzić ją ze stanu stałego w stan ciekły. C.t. jest ciepłem przemiany fazowej, jaką jest topnienie, i jest równe co do wartości ciepłu krzepnięcia (jednostka - 1 J/kg)

Definicja Ciśnienie Normalne:
Co to jest wartości 1,013105 N/m2 (Pa). To jest ciśnienie, jakie wywiera słupek rtęci o wysokości 760 mm w temperaturze 0 C przy wartości przyspieszenia ziemskiego g = 9,80665 m/s2. To jest w przybliżeniu ciepło topnienia.
Definicja Ciało Stałe:
Co to jest stanie skupienia. Charakteryzuje go stabilność kształtów. Atomy c.s. są tak silnie ze sobą powiązane, iż praktycznie nie przemieszczają się względem siebie, a jedynie wykonują niewielkie drgania ciepło topnienia.
Definicja Ciepło Parowania:
Co to jest liczba energii, którą w formie ciepła należy dostarczyć substancji, by jej 1 kg przeprowadzić ze stanu ciekłego w stan gazowy. Jednostką c.p. jest 1J/kg ciepło topnienia.

Czym jest Topnienia Ciepło znaczenie w Słownik fizyka na C .

  • Dodano:
  • Autor: