ELEKTRONOWE DZIAŁO co to jest
Co znaczy działo elektronowe? W fizyce źródłem elektronów, pozostałe zaś to elektrody ogniskujące.

Definicja Działo Elektronowe

Co to jest DZIAŁO ELEKTRONOWE: układ składający się z elektrod, z których jedna jest źródłem elektronów, pozostałe zaś to elektrody ogniskujące; służy do wytworzenia wiązki elektronów o określonym kształcie. Dz.e. służące jest w mikroskopach elektronowych, lampach kineskopowych, klistronach i urządzeniach do spawania i topienia metali

Definicja Dyssypacja Energii:
Co to jest mechanizm zmiany różnych form energii w energię cieplną. Zachodzi wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z siłami tarcia i lepkości. Skutkiem d.e. są gasnące drgania układów mechanicznych ( drgania działo elektronowe.
Definicja Droga Optyczna:
Co to jest geometrycznej, pokonywanej poprzez światło w danym ośrodku optycznym, i współczynnika załamania tego ośrodka w relacji do próżni. Iloczyn ten równy jest drodze, jaką światło pokonałoby w próżni w tym działo elektronowe.
Definicja Dziwne Cząstki:
Co to jest cząstki, których dziwność różni się od zera działo elektronowe.

Czym jest Elektronowe Działo znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: