JĄDROWA FIZYKA co to jest
Co znaczy fizyka jądrowa? W fizyce atomowych ( atom). Bada także mechanizmy zachodzące wjądrach.

Definicja Fizyka Jądrowa

Co to jest FIZYKA JĄDROWA: dział fizyki zajmujący się własnościami istrukturą jąder atomowych ( atom). Bada także mechanizmy zachodzące wjądrach atomowych albo przy ich udziale. Zobacz także reakcja jądrowa, rozpad alfa, rozpad beta

Definicja Fizyka Statystyczna:
Co to jest poświęcony badaniom układów składających się zwielu cząstek. Stosując sposoby statystyki matematycznej irachunku prawdopodobieństwa ustala prawa (o charakterze statystycznym) rządzące takimi układami fizyka jądrowa.
Definicja Fotoopornik:
Co to jest półprzewodnikowy, którego opór wymienia się pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego, wszczególności światła ( fotoprzewodnictwo). Do budowy f. używa się selenu, krzemu, germanu, atakże fizyka jądrowa.
Definicja Ferryty:
Co to jest żelazowego Fe2O3 ztlenkami metali dwuwartościowych, na przykład MnO, MgO, CuO, NiO. Podobnie jak w antyferromagnetyku momenty magnetyczne uporządkowane są antyrównolegle, lecz wypadkowy okres fizyka jądrowa.

Czym jest Jądrowa Fizyka znaczenie w Słownik fizyka na F .

  • Dodano:
  • Autor: