FOTOLUMINESCENCJA co to jest
Co znaczy fotoluminescencja? W fizyce świecenie ciał wzbudzane światłem ipromieniowaniem.

Definicja Fotoluminescencja

Co to jest FOTOLUMINESCENCJA: świecenie ciał wzbudzane światłem ipromieniowaniem ultrafioletowym. Zobacz także luminescencja

Definicja Fazowy Wykres:
Co to jest przedstawiający krzywe równowagi między wieloma etapami tej samej substancji we współrzędnych, którymi są odpowiednie pary wielkości termodynamicznych, na przykład ciśnienie - temperatura (p-T fotoluminescencja.
Definicja Fotometr:
Co to jest wykorzystywany do pomiaru wielkości fotometrycznych: natężenia oświetlenia, strumienia świetlnego, luminancji, światłości. F. dzieli się na w i z u a l n e i o b i e k t y w n e (fizyczne). W f fotoluminescencja.
Definicja Fizyka Jądrowa:
Co to jest zajmujący się własnościami istrukturą jąder atomowych ( atom). Bada także mechanizmy zachodzące wjądrach atomowych albo przy ich udziale. Zobacz także reakcja jądrowa, rozpad alfa, rozpad beta fotoluminescencja.

Czym jest Fotoluminescencja znaczenie w Słownik fizyka na F .

  • Dodano:
  • Autor: