POTENCJAŁÓW RÓŻNICA KONTAKTOWA co to jest
Co znaczy kontaktowa różnica potencjałów? W fizyce dwóch przewodników jako skutek różnej wartości.

Definicja Kontaktowa Różnica Potencjałów

Co to jest KONTAKTOWA RÓŻNICA POTENCJAŁÓW: różnica potencjałów, jaka powstaje po złączeniu ze sobą dwóch przewodników jako skutek różnej wartości prac wyjścia elektronów zmetalu. Po zetknięciu metali część elektronów zmetalu oniższej pracy wyjścia przechodzi do metalu owyższej pracy wyjścia, wkonsekwencji jeden ładuje się ujemnie, adrugi dodatnio. Między metalami tworzy się podwójna warstwa ładunków (o grubości rzędu 10-10 m), wobrębie której istnieje k. r. p. równa różnicy prac wyjścia podzielonej poprzez ładunek elementarny: 12 = (W1 - W2)/e, gdzie: 12 - różnica potencjałów, W1 iW2 - prace wyjścia zpierwszego idrugiego metalu, e - ładunek elektronu. K. r. p. zależy jedynie od składu chemicznego metalu iod temperatury. K. r. p. powstaje również na styku metal - półprzewodnik. Z racji na to, iż koncentracja nośników prądu (dziur ielektronów) wpółprzewodnikach jest kilka rzędów wielkości mniejsza niż wmetalu, warstwa podwójna ładunku na styku metal półprzewodnik jest znacząco grubsza (rzędu 10-6 m). Wybrane takie warstwy wykazują własności prostujące. Zobacz także złącza prostujące

Definicja Kelvin:
Co to jest Thomson W kontaktowa różnica potencjałów.
Definicja Kinetyczna Teoria Gazów:
Co to jest statystycznej metodzie badania właściwości izachowania się układów złożonych z dużej liczby cząstek. Fundamentalnym założeniem k. t. g. jest przyjęcie, iż gaz złożona jest zcząstek albo atomów kontaktowa różnica potencjałów.
Definicja Kryształ Metaliczny:
Co to jest węzłach sieci krystalicznej znajdują się jony powstałe wwyniku oderwania się elektronów walencyjnych od atomów. Oderwane elektrony tworzą tak zwany gaz elektronowy (gaz elektronów swobodnych kontaktowa różnica potencjałów.

Czym jest Potencjałów Różnica Kontaktowa znaczenie w Słownik fizyka na K .

  • Dodano:
  • Autor: