KRIOFIZYKA co to jest
Co znaczy kriofizyka? W fizyce wtemperaturach poniżej 90 K (- 163 C). Badania te mają spore.

Definicja Kriofizyka

Co to jest KRIOFIZYKA: dział fizyki zajmujący się badaniem własności substancji wtemperaturach poniżej 90 K (- 163 C). Badania te mają spore znaczenie, bo wniskich temperaturach wszystkie substancje zmieniają radykalnie własne własności (na przykład guma staje się krucha, ołów staje się sprężysty), ujawniają się także cechy materii uwarunkowane poprzez prawa kwantowe, lecz w pierwszej kolejności pojawiają się zupełnie nowe zjawiska, jak ((na przykład nadprzewodnictwo, nadpłynność. Uważane jest, iż k.zaczęła się od skroplenia tlenu iazotu (1883) poprzez dwóch polskich uczonych Z.F. Wróblewskiego iK.S. Olszewskiego

Definicja Kolorymetria:
Co to jest służąca do wyznaczania stężenia badanej substancji wroztworze polegająca na porównywaniu barwy badanego roztworu zbarwą roztworów wzorcowych; (2) c h r o m o m e t r i a, dział optyki badający kriofizyka.
Definicja Kolimator:
Co to jest kolimacja kriofizyka.
Definicja Kąt Fazowy:
Co to jest charakteryzująca stan drgania wdanej chwili. Jeżeli na przykład rozważymy drganie harmoniczne proste, które jest opisane równaniem: y = A cos ( t + ), gdzie y - wychylenie od położenia równowagi, A kriofizyka.

Czym jest Kriofizyka znaczenie w Słownik fizyka na K .

  • Dodano:
  • Autor: