Krzyżówka POWIERZCHNIOWE NAPIĘCIE co to jest
Co znaczy napięcie powierzchniowe? W fizyce rozdziału etapy skondensowanej (ciecz, ciało stałe co znaczy.

Czy przydatne?

Definicja NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE

Co to jest NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE: robota potrzebna do utworzenia jednostkowej powierzchni rozdziału etapy skondensowanej (ciecz, ciało stałe) ifazy gazowej. N.p. pojawia się, gdy wpływ cząsteczek cieczy znajdujących się na powierzchni zcząsteczkami we wnętrzu cieczy nie jest równoważone poprzez wpływ zcząsteczkami gazu. Wskutek powstaje wypadkowa siła skierowana do wnętrza cieczy iprostopadła do powierzchni granicznej. N.p. znika wtemperaturze krytycznej. Jednostką n.p. jest 1 J/m2. N.p. może być także definiowane jako siła działająca na jednostkę długości obwodu powierzchni rozdziału faz, wówczas jednostką jest 1 N/m

Co znaczy Natężenie Dźwięku:
Porównanie przenoszonej poprzez falę akustyczną poprzez powierzchnię 1 m2 ustawioną prostopadle do kierunku rozchodzenia się fali. Natężenie kulistej fali bieżącej jest odwrotnie proporcjonalne do kwadratu napięcie powierzchniowe co znaczy.
Krzyżówka Normalne Warunki:
Dlaczego warunki fizyczne określone poprzez ciśnienie p = 101 325 N/m2 i temperaturę t = 0 C, co odpowiada T = 273,15 K napięcie powierzchniowe krzyżówka.
Co to jest Nobel, Alfred Bernhard:
Jak lepiej szwedzki chemik iprzemysłowiec, wynalazca dynamitu, fundator nagrody za znakomite osiągnięcia między innymi wfizyce. Nagroda Nobla jest przyznawana corocznie od 1900 napięcie powierzchniowe co to jest.

Czym jest Powierzchniowe Napięcie znaczenie w Słownik fizyka na N .

  • Dodano:
  • Autor: