POWIERZCHNIOWE NAPIĘCIE co to jest
Co znaczy napięcie powierzchniowe? W fizyce rozdziału etapy skondensowanej (ciecz, ciało stałe.

Definicja Napięcie Powierzchniowe

Co to jest NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE: robota potrzebna do utworzenia jednostkowej powierzchni rozdziału etapy skondensowanej (ciecz, ciało stałe) ifazy gazowej. N.p. pojawia się, gdy wpływ cząsteczek cieczy znajdujących się na powierzchni zcząsteczkami we wnętrzu cieczy nie jest równoważone poprzez wpływ zcząsteczkami gazu. Wskutek powstaje wypadkowa siła skierowana do wnętrza cieczy iprostopadła do powierzchni granicznej. N.p. znika wtemperaturze krytycznej. Jednostką n.p. jest 1 J/m2. N.p. może być także definiowane jako siła działająca na jednostkę długości obwodu powierzchni rozdziału faz, wówczas jednostką jest 1 N/m

Definicja Natężenie Oświetlenia:
Co to jest świetlnej przypadającej na jednostkową powierzchnię E = d/dS, gdzie d - strumień świetlny padający na obiekt dS oświetlanej powierzchni. Gdy źródło możemy traktować jako punktowe, wówczas E = Icos napięcie powierzchniowe.
Definicja Niebo:
Co to jest niebieskie. W okresie dnia światło słoneczne jest rozpraszane watmosferze ziemskiej, co skutkuje zabarwienie nieba. N. ma barwę niebieską, gdyż natężenie światła rozproszonego jest odwrotnie napięcie powierzchniowe.
Definicja Nobel:
Co to jest otrzymywany sztucznie pierwiastek promieniotwórczy oliczbie atomowej 102 napięcie powierzchniowe.

Czym jest Powierzchniowe Napięcie znaczenie w Słownik fizyka na N .

  • Dodano:
  • Autor: