PARAHEL co to jest
Co znaczy parahel? W fizyce antyrównolegle ustawione spiny. Początkowo hel uważano za mieszaninę.

Definicja Parahel

Co to jest PARAHEL: stan atomu helu, wktórym oba elektrony watomie mają antyrównolegle ustawione spiny. Początkowo hel uważano za mieszaninę dwóch gazów, gdyż wjego widmie optycznym występowały dwa rodzaje linii widmowych: linie pojedyncze tak zwany singletowe ilinie potrójne tak zwany tripletowe. Z p. powiązane są linie singletowe, co odpowiada spinowi S = 0

Definicja przewodniki:
Co to jest przewodnictwo ma charakter elektronowy; należą do tej ekipy metale istopy metaliczne. W materiałach tych występują elektrony przewodnictwa zzewnętrznych powłok elektronowych, które tworzą gaz PARAHEL.
Definicja Pascal, Blaise:
Co to jest francuski. Sformułował zasadę indukcji matematycznej, odkrył ogólne kryterium podzielności liczby całkowitej poprzez inną liczbę całkowitą. Jego badania zzakresu fizyki dotyczyły zjawisk ciśnienia PARAHEL.
Definicja pole elektrostatyczne:
Co to jest nieruchome ładunki elektryczne. Każdemu punktowi tego pola przypisany jest wektor natężenia pola elektrycznego E, zdefiniowany następująco E = F/q, gdzie F - siła Coulomba, q - ładunek, na który PARAHEL.

Czym jest Parahel znaczenie w Słownik fizyka na P .

  • Dodano:
  • Autor: