GRAWITACYJNE POLE co to jest
Co znaczy pole grawitacyjne? W fizyce proporcjonalna do jej wartości. Źródłem p.g. jest masa, pole.

Definicja Pole Grawitacyjne

Co to jest POLE GRAWITACYJNE: część przestrzeni, wktórej na ciało omasie m działa siła proporcjonalna do jej wartości. Źródłem p.g. jest masa, pole jest polem wektorowym, charakteryzuje go wektor natężenia pola, którego wartość jest równa sile działającej na jednostkową masę

Definicja Potencjał:
Co to jest fizyczna wykorzystywana do opisu szczególnego pola wektorowego, mianowicie takiego pola, wktórym wykonana robota nie zależy od drogi. Potencjał jest funkcją skalarną określoną dla każdego punktu pola pole grawitacyjne.
Definicja Przemiana Kołowa:
Co to jest termodynamiczna, po realizacji której gaz roboczy powraca do stanu początkowego. Przemiana taka może na przykład składać się zdwóch adiabat idwóch izoterm. W jednej części cyklu ciało robocze pole grawitacyjne.
Definicja Przemieszczenie:
Co to jest różnicą wektorów wodzących punktu materialnego wdwóch różnych chwilach czasu; łączy on dwa punkty przestrzeni, wktórych znajdował się pkt. materialny wowych chwilach. Wektor p. skierowany jest wzdłuż pole grawitacyjne.

Czym jest Grawitacyjne Pole znaczenie w Słownik fizyka na P .

  • Dodano:
  • Autor: