GAMMA PROMIENIOWANIE co to jest
Co znaczy promieniowanie gamma? W fizyce fali. Źródłem tego promieniowania są przemiany jądrowe.

Definicja Promieniowanie Gamma

Co to jest PROMIENIOWANIE GAMMA: promieniowanie elektromagnetyczne onajmniejszej długości fali. Źródłem tego promieniowania są przemiany jądrowe; oznaczane jest symbolem . To jest w najwyższym stopniu przenikliwa składowa promieniowania towarzyszącego przemianom jądrowym. Z racji na liczba przenoszonej energii można to promieniowanie opisać jako strumień korpuskuł, zktórych każda ma energię E = h, gdzie E - energia fotonu, h - stała Plancka,- częstotliwość

Czym jest Gamma Promieniowanie znaczenie w Słownik fizyka na P .