HAMOWANIA PROMIENIOWANIE co to jest
Co znaczy promieniowanie hamowania? W fizyce oddziaływania naładowanych cząstek zpolem.

Definicja Promieniowanie Hamowania

Co to jest PROMIENIOWANIE HAMOWANIA: promieniowanie elektromagnetyczne powstające wefekcie oddziaływania naładowanych cząstek zpolem elektrostatycznym jąder atomowych ielektronów. To jest promieniowanie ciągłe, wzakresie długości fali zależnej od energii kinetycznej posiadanej poprzez bombardujące cząstki. Odpowiednikiem p.h. może być promieniowanie rentgenowskie, powstające wwyniku bombardowania antykatody wiązką elektronów oenergii kilku keV

Definicja Pojemność Elektryczna:
Co to jest potencjału elektrycznego przewodnika, na którym ten ładunek został zgromadzony: C = q/, gdzie C - pojemność elektryczna, q - ładunek, - potencjał przewodnika. Jednostką pojemności wukładzie SI jest promieniowanie hamowania.
Definicja Piko:
Co to jest przedrostek służący do tworzenia jednostek pochodnych będących 10-12 razy mniejszymi od jednostki podstawowej promieniowanie hamowania.
Definicja Plateau:
Co to jest region, wktórym funkcja przyjmuje stałą wartość, na wykresie odcinek poziomy promieniowanie hamowania.

Czym jest Hamowania Promieniowanie znaczenie w Słownik fizyka na P .

  • Dodano:
  • Autor: