PRZEMIESZCZENIE co to jest
Co znaczy przemieszczenie? W fizyce materialnego wdwóch różnych chwilach czasu; łączy on dwa punkty.

Definicja Przemieszczenie

Co to jest PRZEMIESZCZENIE: wektor będący różnicą wektorów wodzących punktu materialnego wdwóch różnych chwilach czasu; łączy on dwa punkty przestrzeni, wktórych znajdował się pkt. materialny wowych chwilach. Wektor p. skierowany jest wzdłuż cięciwy łuku, po którym poruszał się pkt. materialny od punktu początkowego ku punktowi końcowemu; jego wartość nie zależy od wyboru punktu, zktórego poprowadzone są wektory wodzące

Definicja Powietrze:
Co to jest stanowiąca atmosferę ziemską. Średni skład suchego powietrza jest następujący: 78,026% azotu, 21% tlenu, 0,03% dwutlenku węgla, 0,014% wodoru, 0,93% gazów szlachetnych (jednoatomowe: argon, neon, hel przemieszczenie.
Definicja Parcie:
Co to jest siła, zjaką ciecz albo gaz działa na ścianki naczynia iprzedmioty wnich zanurzone; jest iloczynem powierzchni i ciśnienia przemieszczenie.
Definicja Przemiana Beta:
Co to jest rozpad beta przemieszczenie.

Czym jest Przemieszczenie znaczenie w Słownik fizyka na P .

  • Dodano:
  • Autor: