ABSORPCYJNA ZDOLNOŚĆ co to jest
Co znaczy zdolność absorpcyjna? W fizyce pochłaniania padającego na jego powierzchnię.

Definicja Zdolność Absorpcyjna

Co to jest ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA: rozmiar fizyczna określająca umiejętność ciała do pochłaniania padającego na jego powierzchnię promieniowania elektromagnetycznego. Zależy od rodzaju ciała pochłaniającego i długości fali promieniowania. Z. a. ciała idealnie czarnego jest równa jedności

Definicja Zdolność Rozdzielcza Przyrządów Optycznych:
Co to jest przyrządów optycznych do wytwarzania rozróżnialnych obrazów małych przedmiotów badanego przedmiotu. Z. r. p. o. R ustala się jako odwrotność najmniejszej odległości pomiędzy dwoma elementami obiektu zdolność absorpcyjna.
Definicja Zwierciadło Magnetyczne:
Co to jest ukształtowane pole magnetyczne, które wymienia kierunek składowej prędkości elektronu równoległej do linii sił pola. Odpowiednikiem może być pole o symetrii osiowej, którego indukcja magnetyczna zdolność absorpcyjna.
Definicja Zderzenie Centralne Kul:
Co to jest zderzenie, gdzie prędkości zderzających się kul układają się wzdłuż prostej łączącej ich środki zdolność absorpcyjna.

Czym jest Absorpcyjna Zdolność znaczenie w Słownik fizyka na Z .

  • Dodano:
  • Autor: