FOTOELEKTRYCZNE ZJAWKO co to jest
Co znaczy zjawisko fotoelektryczne? W fizyce promieniowania elektromagnetycznego (zwłaszcza światła.

Definicja Zjawisko Fotoelektryczne

Co to jest ZJAWISKO FOTOELEKTRYCZNE: mechanizm opierający na oddziaływaniu kwantów promieniowania elektromagnetycznego (zwłaszcza światła) z elektronami znajdującymi się w metalu albo półprzewodniku. Wskutek tego oddziaływania następuje emisja elektronów z metalu(z e w n ę t r z n e z j a w i s k o f o t o- e l e k t r y c z n e) albo przeniesienie elektronów do innego pasma energetycznego (w e w n ę t r z n e z j a w i s k o f o t o- e l e k t r y c z n e). Max. wartość energii kinetycznej elektronów emitowanych z metalu w z.f. ustala równanie Einsteina dla zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznego: Ekmax = hv - W, gdzieh - stała Plancka, v - częstotliwość światła, W - robota wyjścia elektronu z metalu

Definicja zawada:
Co to jest charakteryzująca obwód prądu zmiennego, zawierający oporniki, cewki i kondensatory, która ustala wartość amplitudy I0 prądu pobieranego z generatora zasilającego obwód, wedle zależnością I0 = E0/Z0 ZJAWISKO FOTOELEKTRYCZNE.
Definicja zdolność emisyjna:
Co to jest określająca umiejętność ciała do wysyłania promieniowania elektromagnetycznego. Zależy od rodzaju ciała promieniującego i długości fali promieniowania. Z.e. ciała jest równa jego umiejętności ZJAWISKO FOTOELEKTRYCZNE.
Definicja zderzenie doskonale sprężyste:
Co to jest zderzenie, gdzie zostaje zachowana cała energia kinetyczna zderzających się ciał ZJAWISKO FOTOELEKTRYCZNE.

Czym jest Fotoelektryczne Zjawisko znaczenie w Słownik fizyka na Z .

  • Dodano:
  • Autor: