FOTOELEKTRYCZNE ZJAWKO co to jest
Co znaczy zjawisko fotoelektryczne? W fizyce promieniowania elektromagnetycznego (zwłaszcza światła.

Definicja Zjawisko Fotoelektryczne

Co to jest ZJAWISKO FOTOELEKTRYCZNE: mechanizm opierający na oddziaływaniu kwantów promieniowania elektromagnetycznego (zwłaszcza światła) z elektronami znajdującymi się w metalu albo półprzewodniku. Wskutek tego oddziaływania następuje emisja elektronów z metalu(z e w n ę t r z n e z j a w i s k o f o t o- e l e k t r y c z n e) albo przeniesienie elektronów do innego pasma energetycznego (w e w n ę t r z n e z j a w i s k o f o t o- e l e k t r y c z n e). Max. wartość energii kinetycznej elektronów emitowanych z metalu w z.f. ustala równanie Einsteina dla zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznego: Ekmax = hv - W, gdzieh - stała Plancka, v - częstotliwość światła, W - robota wyjścia elektronu z metalu

Definicja Zwierciadło Elektronowe:
Co to jest tak uformowane, by padająca na region pola wiązka elektronów wymieniła kierunek ruchu w sposób podobny, jak wymienia kierunek ruchu promień świetlny padając na powierzchnię zwierciadła optycznego zjawisko fotoelektryczne.
Definicja Zeemana Zjawisko:
Co to jest rozszczepiania się linii widmowych w widmach atomów i cząsteczek pod wpływem pola magnetycznego, będący wynikiem rozszczepienia poziomów energetycznych atomu albo cząsteczki w zewnętrznym polu zjawisko fotoelektryczne.
Definicja Zdolność Przepuszczania:
Co to jest rozmiar fizyczna określająca umiejętność ciała do przepuszczania promieniowania elektromagnetycznego. Zależy od rodzaju ciała i długości fali promieniowania zjawisko fotoelektryczne.

Czym jest Fotoelektryczne Zjawisko znaczenie w Słownik fizyka na Z .

  • Dodano:
  • Autor: