PODHALAŃSKI ARCHAIZM co to jest
Jak się pisze Archaizm Podhalański. Czym jest zdarzenie to bazuje na zachowaniu rzadko spotykanej.

Definicja Archaizm Podhalański

Co to znaczy ARCHAIZM PODHALAŃSKI: [bardzo stara właściwość języka górali podhalańskich - zdarzenie to bazuje na zachowaniu rzadko spotykanej we współczesnej polszczyźnie ogólnej wymowy zmiękczonych głosek s´, z´, c´, dz´. Przypomina to literacką wymowę w niektórych słowach zapożyczonych, na przykład c´ito ´błyskawicznie´, s´inus, Z´imbabwe. Na Podhalu słyszymy zatem s´ićko - jak s´inus lub chhpc´i jak c´ito, w trakcie gdy w języku ogólnym wyrazy te przybierają brzmienie: wszystko, chłopcy. Geneza zjawiska sięga czasów prasłowiańskich, kiedy to spółgłoski tylnojęzykowe k, g, ch wskutek palatalizacji przekształciły się w c´, cz´, sz´, ż´, dz´, które natomiast we inicjalnym okresie rozwoju polszczyzny ulegały stwardnieniu, a więc dyspalatalizacji. W ten sposób powstały głoski c, cz, sz, ź, dz. Jeśli za jedną z wymienionych spółgłosek stała samogłoska przednia i, to także ona ulegała zmianie - na tylną y. Do zmian tych nie doszło jednak na Podhalu, oddzielonym od centrum polszczyzny niedostępnymi górami. Archaiczne połączenie z pierwotną samogłoską i występuje tam powszechnie, także w formach zmazurzonych: toricfć ´tańczyć´ i słowach obcych: muz´ika. ~ popr. Jeżeli pochodzisz z obszaru Podhala, pamiętaj, iż w polszczyźnie ogólnej połączenie głosek: S´J[, z´i, cl jest zupełnie wyjątkowe i kojarzy się z wyrazami obcego pochodzenia

Definicja Aoryst:
Co to jest ´nieokreślony´] - nazwa jednego z czasów przeszłych, istniejących w języku prasłowiańskim. Czas ten - odziedziczony jeszcze z pie. - oznaczał czynność przeszłą dokonaną. Przetrwał prawie we archaizm podhalański.
Definicja Analiza Słowotwórcza:
Co to jest wyrazu pochodnego na podstawę słowotwórczą i formant. Analizę słowotwórczą rozpoczynamy zawsze od sprowadzenia wyrazu pochodnego do jego formy podstawowej (M. l. pój. rzeczowników, M. l. pój. r.m archaizm podhalański.
Definicja Afiks:
Co to jest ´coś przyczepionego´ - cząstka słowotwórcza dodawana do wyrazu podstawowego w celu utworzenia nowego wyrazu, na przykład kot + ek = kotek; prą + babka = prababka. Rodzaje afiksów: a) prefiks archaizm podhalański.

Czym jest Podhalański Archaizm znaczenie w Słownik na A .

  • Dodano:
  • Autor: