ŚLˇSKI DIALEKT co to jest
Jak się pisze Dialekt ŚlˇSki. Czym jest Dialekty polskie, str. 239). Wspólne cechy dla Śląska to.

Definicja Dialekt Ślˇski

Co to znaczy DIALEKT ŚLˇSKI: obejmuje tereny południowo-zachodniej Polski (zobacz mapa: Dialekty polskie, str. 239). Wspólne cechy dla Śląska to synchroniczna wymowa wargowych miękkich spółgłosek: łojcow´e, b´ere, p´ekli ´ojcowie, bierze, piekli´ i fonetyka międzywyrazowa udźwięczniająca: jag mów´ul, rób nim. Mazurzenie z kolei występuje tylko w północnej części Śląska z Opolem (podobnie zresztą jak dyftongi: połra chalpofparę chałup´, gołdali, ´gadali´). Brak go na środkowym i południowym Śląsku. Południowa część charakteryzuje się za to tak zwany jabłonkowaniem, a więc siąkaniem: cziomy, szić, ziarno. Inna właściwość Śląska to wymowa szeroka samogłoski nosowej przedniej ę. Występuje ona na Śląsku środkowym i północnym (widza ta krowa, zrob´a śe kawa), w trakcie gdy na południowym mamy zdarzenie odmienne, mianowicie rozłożenie tej samogłoski w wygłosie w taki sposób, iż powstaje -im II -ym, na przykład robię ] robim, maluję ] malujim, dojadę ] dojadym. Oto przykład tekstu ze Śląska środkowego, zwanego także Górnym Śląskiem: Toch był małym synk´em, m´ałech kosa drevńanoł i sigech żele na prźikop´e, aponjechołwbryczce, a padół mi: "a coś tyje?", ajo mu mow´a "a figlarz", a pon mówi" "a poradzisz tymi dziś oszydźić?". ´Tom był małym chłopcem, miałem kosę drewnianą i siekłem zielsko w rowie, a pan jechał w bryczce, a powiedział mi: "a co (kto) ty jesteś?", a ja mu mówię "a figlarz", a pan mówi: "a będziesz umiał mnie dzisiaj okpić?". I inny tekst z Istebnej na Śląsku Cieszyńskim: Chłop (...) łumył szie kapkym (...) sebłyk cziarnum kosziulim, wdział tum lepszium i sziednuł ku stołu. ´Chłop (...) umył się kapkę (...) zdjął brudną koszulę, wdział tę lepszą i siadł do stołu´

Definicja Dopełnienie:
Co to jest więc ´słowo, który dopełnia, uzupełniać - część zdania; ustalenie czasownika, rzadziej przymiotnika albo przysłówka, uzupełniające (dopełniające) treść wyrazu, z którym się łączy, na przykład czyta dialekt ślˇski.
Definicja Dialekt Małopolski:
Co to jest południowo-wschod-niej i środkowej Polski (zobacz mapa: Dialekty polskie, str. 239). Ce chy charakterystyczne wspólne dla wszystkich dialektów małopolskich to: mazurzenie - zęby posła, występujące na dialekt ślˇski.
Definicja Deklinacja:
Co to jest ´odchylenie, zboczeniec - odmiana poprzez przypadki. Także zestaw wszystkich form fleksyjnych wyrazu odmieniającego się poprzez przypadki. Odmieniają się w ten sposób rzeczowniki, przymiotniki, część dialekt ślˇski.

Czym jest Ślˇski Dialekt znaczenie w Słownik na D .

  • Dodano:
  • Autor: