LINGWTYCZNA GEOGRAFIA co to jest
Jak się pisze Geografia Lingwistyczna. Czym jest zróżnicowania zjawisk językowych (fonetycznych.

Definicja Geografia Lingwistyczna

Co to znaczy GEOGRAFIA LINGWISTYCZNA: dział językoznawstwa zajmujący się badaniem terytorialnego zróżnicowania zjawisk językowych (fonetycznych, gramatycznych, słownikowych), a przedstawiający to zróżnicowanie w formie map z odpowiednio narysowanymi liniami wyznaczającymi zasięg jakiegoś zjawiska, a więc izofonami (dotyczącymi cech fonetycznych) i izoglosami (dotyczącymi słownictwa). Powstają w ten sposób atlasy prezentujące w pierwszej kolejności zjawiska obserwowane w dialektach i gwarach, na przykład K. Dejny Atlas polskich innowacji dialektalnych; Mały atlas gwar polskich, 1.1-12, red. K. Nitsch, M. Karaś

Definicja Gramatyka Porównawcza:
Co to jest językoznawstwa zajmujący się porównywaniem form językowych w różnych językach naturalnych. Celem takiego porównywania jest określenie podobieństw i różnic pomiędzy językami. Widzimy np., iż w geografia lingwistyczna.
Definicja Grupa Podmiotu:
Co to jest składniowa utworzona z podmiotu i określających go przydawek. W zdaniu: Ostry swąd przypalonego ciasta niósł się z uchylonych drzwi grupę podmiotu stanowi start zdania: ostry swąd przypalonego ciasta geografia lingwistyczna.
Definicja Głoska:
Co to jest dźwiękowej formy wypowiedzi charakteryzujący się stałym zestawem cech artykulacyjnych i akustycznych. Z racji na cechy artykulacyjne głoski podzielone są na spółgłoski, samogłoski, -- półsamogłoski geografia lingwistyczna.

Czym jest Lingwistyczna Geografia znaczenie w Słownik na G .

  • Dodano:
  • Autor: