PRASŁOWIAŃSKI JĘZYK co to jest
Jak się pisze Język Prasłowiański. Czym jest co znaczy, iż nie istnieją jakiekolwiek zapisy w tym.

Definicja Język Prasłowiański

Co to znaczy JĘZYK PRASŁOWIAŃSKI: przodek języków słowiańskich. To jest język rekonstruowany, co znaczy, iż nie istnieją jakiekolwiek zapisy w tym języku. Formy wyrazowe, gramatyczne, mechanizmy fonetyczne, które miały być typowe dla tego języka, są odtwarzane na podstawie analizy porównawczej form językowych poświadczonych w językach słowiańskich, a również innych językach indoeuropejskich. W praktyce opisu historycznojęzykowego stosuje się specjalne oznaczenie dla takich rekonstruowanych form, jest to gwiazdkę *. Tak więc fakt, iż polski słowo złoto ma w języku rosyjskim odpowiednik zołoto, a w czeskim zlato (co wskazuje na metatezę), a również w angielskim gold, niemieckim Gold, pozwala po uwzględnieniu różnych mechanizmów fonetycznych zachodzących w językach indoeuropejskich zrekonstruować prasłowiańską postać tego wyrazu do *zalto. Językiem prasłowiańskim, zapewne zróżnicowanym dialektalnie, mówili przodkowie Słowian na przełomie I tysiąclecia przed naszą erą i I tysiąclecia n.e. Sądzi się, iż praojczyzną Słowian były ziemie w dorzeczu Odry i Wisły, a potem w obszarze pomiędzy Łabą i dorzeczem średniego Dniepru i Desny

Definicja Języki Tajne:
Co to jest środowiskowych o charakterze zamkniętym, gdzie komunikacja z założenia jest dostępna tylko dla wybranej ekipy. Dotyczy to zatem na przykład żargonu złodziejskiego, więziennego. Sukces tajności JĘZYK PRASŁOWIAŃSKI.
Definicja Język:
Co to jest znaczy mechanizm znaków wykorzystywanych do porozumiewania się. Takim systemem może być na przykład język Braille´a, znaki dymne (u plemion afrykańskich), język gestów, a również mowa ludzka. W JĘZYK PRASŁOWIAŃSKI.
Definicja Językoznawstwo Diachroniczne:
Co to jest gr. di- ´dwa´ + chronos ´czas´]-zajmuje się opisem języka w perspektywie historycznej, tzn. koncentmje się na zmianach zachodzących w tym języku w okresie JĘZYK PRASŁOWIAŃSKI.

Czym jest Prasłowiański Język znaczenie w Słownik na J .

  • Dodano:
  • Autor: