PODWÓJNA LICZBA co to jest
Jak się pisze Liczba Podwójna. Czym jest liczby pojedynczej i mnogiej, była odziedziczona z języka.

Definicja Liczba Podwójna

Co to znaczy LICZBA PODWÓJNA: liczba ta, istniejąca w języku staropolskim w okolicy liczby pojedynczej i mnogiej, była odziedziczona z języka prasłowiańskiego. Stosowano ją - tak jak wskazuje nazwa - przy opisie dwóch elementów, osób, por. przysłowie: Mądrej głowie dość dwie słowie. Aktualnie występuje tylko w niektórych dialektach ludowych. Najliczniej zachowały się w gwarach formy liczby podwójnej czasowników (na przykład nieśwa, nieśta), rzadziej zaimków (naju, ziarna), wyjątkowo rzeczowników (((na przykład daćpsoma - w gwarze lasowskiej). Ślady form liczby podwójnej w języku ogólnym odnajdujemy w odmianie wyrazów uszy, ręce, oczy, ((((na przykład formy narzędnikowe rękoma, uszyma, oczyma

Czym jest Podwójna Liczba znaczenie w Słownik na L .