PARTYKUŁA co to jest
Jak się pisze Partykuła. Czym jest która modyfikuje (wymienia) albo wzmacnia znaczenie innego.

Definicja Partykuła

Co to znaczy PARTYKUŁA: [z łaciny particula ´cząsteczka´] - nieodmienna część mowy, która modyfikuje (wymienia) albo wzmacnia znaczenie innego wyrazu. Odpowiednikiem partykuł wzmacniających są: -iż (chodzie), no (chodź no tu). Uwydatniają znaczenie jednego wyrazu albo całego zdania. Partykuły, które modyfikują znaczenie innego słowa, możemy podzielić na: a) pytające - współcześnie mamy tylko jedną taką partykułę czy, z historii znamy jeszcze li (Znaszli ten państwo?); b) twierdzące: tak, no (pot.), zaiste (książk.); c) przeczące - nie; d) przypuszczające - wskazują na różny stopień prawdopodobieństwa albo pewności wystąpienia czynności, stanu, na przykład aby, może, niby, rzekomo; e) rozkazujące - zdaniu nadają sedno rozkazu albo prośby, na przykład tak aby, (w zdaniu: tak aby się nam dobrze żyło), oby, niech, niechaj; f) ograniczające, na przykład tylko, jedynie; g) nieokreślone: byle, lada. Klasa partykuł jest bardzo różnorodna. Część z nich, takie jak może, chyba językoznawcy regularnie zaliczają do przysłówków albo tak zwany modulantów. W wypowiedzeniu partykuły mogą być członami różnych części zdania, na przykład orzeczenia: Nie siedzę w pokoju, albo są wyrazami poza związkami zdania, na przykład Chyba pójdę spać. ~ popr. Partykułę -ż/-iż piszemy zawsze wraz z poprzedzającym ją słowem, na przykład Siedźże spokojnie. aby- zapisujemy wraz z osobowymi formami czasownika i ze spójnikami i innymi partykułami, na przykład czyżby. Najwięcej kłopotu z pewnością sprawia Ci pisownia nie z wieloma częściami mowy. O zasadach pisowni nie z wieloma częściami mowy możesz przeczytać w słowniku ortograficznym

Definicja Pluralis Maiestaticus:
Co to jest mnoga´, malestati-cus ´dostojny, czcigodny´] - forma liczby mnogiej użyta w odniesieniu do pojedynczej osoby. Zazwyczaj chodzi o użycie 2. i 3. os. l. mnogiej rodzaju męskoosobowego w formach PARTYKUŁA.
Definicja Pożyczka:
Co to jest zobacz ZAPOŻYCZENIE PARTYKUŁA.
Definicja Paradygmat Fleksyjny:
Co to jest fleksyjnych powtarzający się w określonej klasie wyrazów. I tak na przykład rzeczowniki: pies, kot należą do tej samej klasy wyrazów i odmieniają się wg tego samego paradygmatu, tzn. mają takie same PARTYKUŁA.

Czym jest Partykuła znaczenie w Słownik na P .

  • Dodano:
  • Autor: