PROFESJONALIZM co to jest
Jak się pisze Profesjonalizm. Czym jest wyrażenie, zwrot stosowane poprzez określoną zawodową grupę.

Definicja Profesjonalizm

Co to znaczy PROFESJONALIZM: [z łaciny professio ´stałe zajęcie, fach´] - słowo, wyrażenie, zwrot stosowane poprzez określoną zawodową grupę ludzi. Wśród profesjonalizmów wyróżniamy formalną terminologię z danej dziedziny i słownictwo stosowane kolokwialnie w okresie pracy. Takie profesjonalizmy regularnie są nacechowane ekspresywnie

Definicja Polonizm:
Co to jest ´polski´, fr. polonisme] - słowo, wyrażenie, konstrukcja składniowa właściwe językowi polskiemu, użyte w języku obcym. Najwięcej polonizmów spotykamy w językach naszych sąsiadów, tzn. w języku profesjonalizm.
Definicja Palatalizacja:
Co to jest z łaciny palatum ´podniebienie´] - odmiennie: zmiękczenie. Mechanizm fonetyczny opierający na zmiękczeniu spółgłoski twardej pod wpływem sąsiadującej z nią samogłoski przedniej, na przykład i, e, a profesjonalizm.
Definicja Proklityka:
Co to jest proclitica z gr. proklino ´chylę się do tyłu´] - słowo, który przy mówieniu nie posiada własnego akcentu. Tworzy całość akcentową z słowem następującym po nim. Proklitykami są: a) przyimki: Jadę do profesjonalizm.

Czym jest Profesjonalizm znaczenie w Słownik na P .

  • Dodano:
  • Autor: