PROTEZA co to jest
Jak się pisze Proteza. Czym jest w gwarach wzmacnianie artykulacji samogłoski (najczęściej w.

Definicja Proteza

Co to znaczy PROTEZA: [gr. pro(s)thesis ´uzupełnienie, bonus´] - bardzo popularne w gwarach wzmacnianie artykulacji samogłoski (najczęściej w nagłosie wyrazu) poprzez uzupełnienie o dodatkowy obiekt fonetyczny. W mniemaniu użytkowników języka gwarowego wykorzystanie protezy wydaje się zwiększać wyrazistość artykulacji samogłoski i podnosić jakość komunikacji. Istnieją trzy typy protez w j. polskim: labializacja, gdzie głoską protetyczna jest /, por. na przykład łokno, loko- prejotacja, gdzie głoską protetyczną jest J, por. na przykład Jantek [ Antek, Jaguś [Aguś,jeji [jej: przydech, gdzie głoską protetyczną jest cA, por. na przykład chamery-ka, charmata, charbuz. ~ popr. Dzisiaj protezowanie rozpoznawane jest jako właściwość dialektalna i z punktu widzenia poprawności języka ogólnego ocenia się je negatywnie. Pamiętajmy jednak, iż wybrane protezy występują w słowach powszechnie akceptowanych w języku literackim. Wyrazy te faza wzmocnienia poprzez protezę przeszły dawniej. Tak jest na przykład z imionami. Jędrzej to Andrzej z prejotacją, a Hanna to Anna z przydechem. Jeśli pochodzisz z terenu, na którym stosuje się protezy, uważaj, tak aby przy próbach unikania ich w języku nie popełnić błędu hiperpoprawności i nie wycofywać z nagłosu wyrazów wszystkich cA, j, ł. To się zdarza w gwarach, na przykład arbata zamiast herbata, opata zamiast łopata

Definicja Prefiks:
Co to jest zobacz AFIKS PROTEZA.
Definicja Perswazja Językowa:
Co to jest ´przekonanie, wiara, opinia´, por. [[z łaciny persuadere ´namówić, przekonać´] - zabiegi językowe wykorzystywane do nakłonienia kogoś do jakiegoś działania albo zmiany postawy, nastawienia, sądów PROTEZA.
Definicja Poprawność Językowa:
Co to jest użytych w tekście (mówionym albo pisanym) z przyjętą poprzez społeczeństwo normą językową. Zgodność ta jest oceniana z punktu widzenia tak zwany mierników poprawności językowej PROTEZA.

Czym jest Proteza znaczenie w Słownik na P .

  • Dodano:
  • Autor: