FONETYCZNE UPODOBNIENIA co to jest
Jak się pisze Upodobnienia Fonetyczne. Czym jest artykulacyjnym przystosowaniu się jednej głoski do.

Definicja Upodobnienia Fonetyczne

Co to znaczy UPODOBNIENIA FONETYCZNE: zmiany głosek w trakcie wymawiania opierające na artykulacyjnym przystosowaniu się jednej głoski do drugiej. Zdarzenie to dotyczy raczej stojących w okolicy siebie spółgłosek i determinuje jednolitością ekipy spółgłoskowej pod względem dźwięczności, miejsca czy metody artykulacji. Przewarzająca część upodobnień ma charakter u. wstecznych, będących rezultatem antycypacji, a więc wcześniejszego zajęcia poprzez narządy mowy pozycji właściwej do wymówienia następnej głoski. Istnieją jednak u. postępowe, które są następstwem perseweracji, a więc dłuższego nieco przetrzymywania pozycji narządów mowy potrzebnej do wymówienia głoski poprzedzającej. Typy upodobnień to; a) u. pod względem dźwięczności; te dokonały się w historii i współcześnie niezależnie od tempa mowy. Ekipa spółgłoskowa musi być w polszczyźnie jednolicie dźwięczna lub bezdźwięczna, aczkolwiek ortografia wskazuje, iż genetycznie spółgłoski mogły być różne pod względem dźwięczności: krzesło - kszesło, wszystko - fszystko; b) u. pod względem miejsca artykulacji, na przykład zębowe spółgłoski t, d, s, z, n pod wpływem następujących po nich dziąsłowych ź, sz, cz, dź ulegają udziąsłowieniu: rozczyn ] rosczyn ] roszczyn; lub zębowe z, s pod wpływem następujących po nich średniojęzykowych s, ź, ć także stają się średniojęzykowe, a więc miękkie, czyli to jest także upodobnienie pod względem miękkości: na przykład zdzielić - źdźelić, rozcierać ] rosćerać ] rośćerać, c) u. pod względem metody artykulacji, kiedy na przykład spółgłoska zwarta poprzedzająca szczelinową daje z powodu zwartoszczelino- wą, na przykład t + sz ] cz: trzy ] czszy ] czy lub t + s ] c: nadstawka ] natstafka ] nacstafka. Upodobnienia mogą zachodzić zarówno wewnątrz wyrazu, jak i pomiędzy wyrazami, por. na przykład pod buk´em, pot kempą ´pod kępą´ (u. pod względem dźwięczności); kocz szary ´koc szary´ (u. pod względem miejsca artykulacji); kój siwek ´koń Siwek´ (u. pod względem metody artykulacji)

Definicja Uzus:
Co to jest ´użycie´] - zwyczaj językowy. Zestaw jednostek języka - i reguł ich łączenia - będących w powszechnym zastosowaniu, akceptowanych poprzez przewarzająca część ludzi posługujących się danym językiem w upodobnienia fonetyczne.
Definicja Uproszczenie Grup Spółgłoskowych:
Co to jest ekipach złożonych z większej liczby spółgłosek i bazuje na zaniku jednej ze spółgłosek wchodzących w skład ekipy, na przykład przestępstwo - pszestemsfo, pięćdziesiąt - p´eńdźeśont, sześćset upodobnienia fonetyczne.

Czym jest Fonetyczne Upodobnienia znaczenie w Słownik na U .

  • Dodano:
  • Autor: