EPICENTRUM co to jest
Definicja epicentrum co to jest. Czym jest bezpośrednio nad ogniskiem trzęsień (hipocentrum), a.

Co to jest Epicentrum

Definicja EPICENTRUM: miejsce na powierzchni skorupy ziemskiej, położone bezpośrednio nad ogniskiem trzęsień (hipocentrum), a więc miejscem, gdzie w skorupie ziemskiej następuje pęknięcie będące bezpośrednią powodem trzęsienia ziemi

Definicja Ewaporacja:
Co to jest meteorol. zmiana stanu skupienia wody z ciekłego na gazowy; parowanie. 2. geol. odparowywanie naturalnych zbiorników wodnych zachodzące z wytrąceniem soli w nich rozpuszczonych epicentrum.
Definicja Erozja:
Co to jest wszelakie oddziaływania czynników zewnętrznych na powierzchnię skorupy ziemskiej, których skutkiem jest stworzenie wklęsłych form rzeźby terenu. Kluczowymi czynnikami sprawczymi erozji są epicentrum.
Definicja Edafon:
Co to jest organizmów żyjących w powierzchniowych warstwach gleby (na przykład bakterie, promieniowce, grzyby, larwy owadów, pierścienice, wazonkowce, pajęczaki, a również drobne ssaki, jak krety, ryjówki epicentrum.

Czym jest Epicentrum znaczenie w Słownik geografia E .

  • Dodano:
  • Autor: