EROZJA co to jest
Definicja erozja co to jest. Czym jest zewnętrznych na powierzchnię skorupy ziemskiej, których.

Co to jest Erozja

Definicja EROZJA: w geomorfologii, wszelakie oddziaływania czynników zewnętrznych na powierzchnię skorupy ziemskiej, których skutkiem jest stworzenie wklęsłych form rzeźby terenu. Kluczowymi czynnikami sprawczymi erozji są oddziaływania cieków wodnych i wód opadowych. Zasadniczą przeszkodę w tworzeniu erozyjnych form rzeźby terenu stanowi roślinność, której korzenie utrudniają niszczenie podłoża. Erozja zachodzi także na powierzchni innych ciał niebieskich

Definicja Endemit:
Co to jest biol. organizm roślinny albo zwierzęcy, którego zasięg jest ograniczony do określonego obszaru erozja.
Definicja Edafon:
Co to jest organizmów żyjących w powierzchniowych warstwach gleby (na przykład bakterie, promieniowce, grzyby, larwy owadów, pierścienice, wazonkowce, pajęczaki, a również drobne ssaki, jak krety, ryjówki erozja.
Definicja Eksklawa:
Co to jest polit., adm. terytorium danego państwie nie leżące w obrębie jego głównego obszaru erozja.

Czym jest Erozja znaczenie w Słownik geografia E .

  • Dodano:
  • Autor: