BEZWODNY OBSZAR co to jest
Definicja obszar bezwodny co to jest. Czym jest Woda płynąca pojawia się tam bardzo rzadko i na.

Co to jest Obszar Bezwodny

Definicja OBSZAR BEZWODNY: teren pozbawiony stałej, a nawet okresowej sieci rzecznej. Woda płynąca pojawia się tam bardzo rzadko i na krótko (cieki chwilowe). Obszary bezwodne najczęściej występują w strefie suchych klimatów podzwrotnikowych, na obszarach pustynnych i półpustynnych (na przykład Sahara, Kalahari)

Definicja odnoga rzeki:
Co to jest rzeki, powstała po jego rozwidleniu. Odnogi rzeki najczęściej spotyka się w deltach, gdzie w wyniku silnej akumulacji nurt rzeki minimalizuje szybkość, tworzy ławice rzeczne, co sprzyja powstawaniu OBSZAR BEZWODNY.
Definicja okręg przemysłowy:
Co to jest całość ekonomiczną, w którego zagospodarowaniu dominującą rolę pełni przemysł. Okręg przemysłowy złożona jest z szeregu ośrodków przemysłowych, złączonych ze sobą w sieć powiązań strukturalnych (na OBSZAR BEZWODNY.
Definicja osady pelagiczne:
Co to jest termin służący do ustalenia drobnoziarnistych osadów (średnice ziarn nie przekraczają 5 um), gromadzących się w dużej odległości od brzegu, na obszarach głębokich mórz OBSZAR BEZWODNY.

Czym jest Bezwodny Obszar znaczenie w Słownik geografia O .

  • Dodano:
  • Autor: