ADMINTRACYJNY PODZIAŁ co to jest
Definicja podział administracyjny co to jest. Czym jest terytorialnych, posiadających lokalną.

Co to jest Podział Administracyjny

Definicja PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY: państwie wydzielenie na obszarze danego państwie jednostek terytorialnych, posiadających lokalną administrację, ale podległych władzom centralnym, w celu ułatwienia kierowania krajem. Jednostki podziału administracyjnego państwie noszą różne nazwy, na przykład w Polsce to są województwa, we Francji - departamenty, w stanach zjednoczonych ameryki - stany, w Kanadzie - prowincje. Jednostki te posiadają różny stopień autonomii

Definicja Pradolina:
Co to jest dolina o płaskim dnie, zazwyczaj z kilkoma poziomami teras, powstała w momencie lodowcowym. Pradoliny ciągnęły się równolegle do czoła lądolodu i były żłobione poprzez wody pochodzące z jego podział administracyjny.
Definicja Potok:
Co to jest mały, naturalny ciek powierzchniowy, o wydajnym źródle i wartkim nurcie. Płynie wąskim korytem, w górach kamienistym albo żwirowym, na nizinach piaszczystym albo mulistym podział administracyjny.
Definicja Pole Firnowe:
Co to jest znajdująca się ponad granicy wiecznego śniegu. Pole firnowe ma zazwyczaj kształt rozległej misy, położonej w górnej części doliny górskiej, bądź także zajmuje wysoko wzniesiony płaskowyż górski. Pole podział administracyjny.

Czym jest Administracyjny Podział znaczenie w Słownik geografia P .

  • Dodano:
  • Autor: