ADMINTRACYJNY PODZIAŁ co to jest
Definicja podział administracyjny co to jest. Czym jest terytorialnych, posiadających lokalną.

Co to jest Podział Administracyjny

Definicja PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY: państwie wydzielenie na obszarze danego państwie jednostek terytorialnych, posiadających lokalną administrację, ale podległych władzom centralnym, w celu ułatwienia kierowania krajem. Jednostki podziału administracyjnego państwie noszą różne nazwy, na przykład w Polsce to są województwa, we Francji - departamenty, w stanach zjednoczonych ameryki - stany, w Kanadzie - prowincje. Jednostki te posiadają różny stopień autonomii

Definicja Profil Doliny:
Co to jest terenu, wytyczony wzdłuż osi doliny (profil podłużny) albo w poprzek doliny, w jednym z charakterystycznych miejsc (profil poprzeczny). Wyznaczanie profilu doliny pomaga w opisie doliny i służy podział administracyjny.
Definicja Piramida Wieku:
Co to jest wykresu słupkowego, przedstawiającego udział poszczególnych grup wiekowych w ogólnej liczbie ludności w danym państwie. Oś rzędnych zawiera skalę wieku ludności, oś odciętych - liczbę osób w danym podział administracyjny.
Definicja Przykosa:
Co to jest w nurcie rzeki, utworzone poprzez naniesiony piasek i drobny żwir. Przykosa regularnie wznosi się aż do powierzchni wód i w zależności od siły ciągu przesuwa się z nurtem rzeki w dół. Wahania stanu podział administracyjny.

Czym jest Administracyjny Podział znaczenie w Słownik geografia P .

  • Dodano:
  • Autor: