Krzyżówka NATURALNY PRZYROST co to jest
Definicja przyrost naturalny co to jest. Czym jest populacji danego obszaru. Oblicza się go co znaczy.

Czy przydatne?

Co to jest PRZYROST NATURALNY

Definicja PRZYROST NATURALNY: parametr statystyczny określający tendencję rozwoju populacji danego obszaru. Oblicza się go odejmując liczbę zgonów w danym okresie od liczby urodzeń. Jeżeli rezultat jest nieujemny, znaczy wzrost liczby ludności, jeżeli niekorzystny - spadek. Wyraża się go najczęściej w promilach w relacji do ogólnej liczby ludności. Wysoki wzrost naturalny jest charakterystyczny dla państw ubogich i zacofanych gospodarczo. Państwa wysoko rozwinięte mają wzrost naturalny zerowy albo niekorzystny, co stanowi poważny problem - społeczeństwa te błyskawicznie się starzeją i coraz bardziej zagraża im ekspansja demograficzna emigrantów. Oprócz rozwoju gospodarczego na wzrost naturalny wpływ mają również wydarzenia ekstremalne, jak wojny czy epidemie groźnych chorób zakaźnych, co skutkuje, iż kształtuje się on nierównomiernie w poszczególnych okresach, a rezultatem tego są tak zwany wyże i niże demograficzne. W Polsce od kilku lat obserwuje się spadek przyrostu naturalnego

Co znaczy Plutonizm:
Porównanie teoria wysunięta w XVIII w., raczej poprzez J. Huttona, wg której kluczową rolę w tworzeniu się skał odegrała magma i ciepło wewnętrzne Ziemi. Przeciwieństwem plutonizmu był neptunizm przyrost naturalny co znaczy.
Krzyżówka Peneplena:
Dlaczego prawie wyrównana powierzchnia Ziemi wytworzona w wyniku obniżania wyższych obszarów (denudacja) i wypełniania roztartym materiałem skalnym niżej położonych (sedymentacja). Ma łagodne wyniosłości przyrost naturalny krzyżówka.
Co to jest Pora Deszczowa:
Jak lepiej roku, gdzie występują opady atmosferyczne. Na równiku występują dwa okresy deszczowe, przypadające na zrównanie dnia z nocą (deszcze zenitalne). Stosunkowo wzrostu szerokości geograficznej pora przyrost naturalny co to jest.
Słownik Pumeks:
Kiedy skała wylewna zbudowana z silnie porowatego, jasnego szkliwa wulkanicznego. Służący do szlifowania i polerowania i jako środek filtracyjny i materiał izolacyjny przyrost naturalny słownik.

Czym jest Naturalny Przyrost znaczenie w Słownik geografia P .

  • Dodano:
  • Autor: