NATURALNY PRZYROST co to jest
Definicja przyrost naturalny co to jest. Czym jest populacji danego obszaru. Oblicza się go.

Co to jest Przyrost Naturalny

Definicja PRZYROST NATURALNY: parametr statystyczny określający tendencję rozwoju populacji danego obszaru. Oblicza się go odejmując liczbę zgonów w danym okresie od liczby urodzeń. Jeżeli rezultat jest nieujemny, znaczy wzrost liczby ludności, jeżeli niekorzystny - spadek. Wyraża się go najczęściej w promilach w relacji do ogólnej liczby ludności. Wysoki wzrost naturalny jest charakterystyczny dla państw ubogich i zacofanych gospodarczo. Państwa wysoko rozwinięte mają wzrost naturalny zerowy albo niekorzystny, co stanowi poważny problem - społeczeństwa te błyskawicznie się starzeją i coraz bardziej zagraża im ekspansja demograficzna emigrantów. Oprócz rozwoju gospodarczego na wzrost naturalny wpływ mają również wydarzenia ekstremalne, jak wojny czy epidemie groźnych chorób zakaźnych, co skutkuje, iż kształtuje się on nierównomiernie w poszczególnych okresach, a rezultatem tego są tak zwany wyże i niże demograficzne. W Polsce od kilku lat obserwuje się spadek przyrostu naturalnego

Definicja Pole Firnowe:
Co to jest znajdująca się ponad granicy wiecznego śniegu. Pole firnowe ma zazwyczaj kształt rozległej misy, położonej w górnej części doliny górskiej, bądź także zajmuje wysoko wzniesiony płaskowyż górski. Pole przyrost naturalny.
Definicja Pielgrzymka:
Co to jest zbiorowa wędrówka do miejsc świętych. Popularna w wielu religiach. Przykład pielgrzymowania dali między innymi Paweł i Mani, podejmując wyprawy celem głoszenia wiary. Dla mnichów wczesnego buddyzmu i przyrost naturalny.
Definicja Podziałka Mapy:
Co to jest skali mapy. To jest odcinek podzielony na mniejsze części i opisany zgodnie ze skalą mapy. Podziałka mapy umożliwia bezpośrednie odczytanie z mapy rzeczywistych odległości (na przykład dzięki kroczka przyrost naturalny.

Czym jest Naturalny Przyrost znaczenie w Słownik geografia P .

  • Dodano:
  • Autor: