TORFOWKO co to jest
Definicja torfowisko co to jest. Czym jest zarówno wilgotnego, jak i chłodnego (kontynentalnego.

Co to jest Torfowisko

Definicja TORFOWISKO: zbiorowisko roślinne klimatu umiarkowanego chłodnego, zarówno wilgotnego, jak i chłodnego (kontynentalnego), rozwijające się w obniżeniach terenu na podłożu nieprzepuszczalnym albo w zarastających zbiornikach wodnych (klimatyczne strefy). Z racji na rodzaj gospodarki wodnej odznacza się trzy typy torfowisk.: wysokie, przejściowe i niskie.1) torfowiska wysokie atlantyckie powstają na terenach, na których liczba opadów przekracza 750 mm rocznie i kluczowym źródłem zaopatrywania ich w wodę są opady atmosferyczne (tak zwany ombrofilna gospodarka wodna), składają się z gatunków oligotroficznych (oligotrofy). Torfowiska wysokie kontynentalne powstają w warunkach w miarę małych opadów atmosferycznych, ich powierzchnia jest płaska. Torfowiska wysokie górskie mają charakter skrajnie ombrogeniczny (powiązane są z opadami atmosferycznymi).2) torfowiska przejściowe o charakterze pośrednim powstają wskutek odcięcia dopływu wód gruntowych albo zarastania jezior ubogich w składniki mineralne (dystroficznych), w szczególności w wapń.3) torfowiska niskie (rojsty) tworzą się w zagłębieniach trwale nawodnionych, zasilanych wodami źródliskowymi albo wysiękowymi (torfowisko niskie darniowe), w dolinach rzek (torfowisko niskie nadrzeczne), a również wskutek zarastania zbiorników wodnych od ich brzegów ku wnętrzu (torfowisko niskie pojeziorowe).Torfowiska wpływają dodatnio na bilans wodny magazynując i regulując odpływ wody. Są naturalnym "archiwum" historii zmian roślinności (palinologia) i siedliskiem życia rzadkich gatunków roślin i zwierząt, regularnie o charakterze reliktowym (ostoja)

Definicja Tektonika:
Co to jest zajmujący się budową skorupy ziemskiej, zachodzącymi w niej procesami i powodami i mechanizmami ich powstawania, a również jej ewolucją na przestrzeni czasu (zarówno w skali globalnej, jak i torfowisko.
Definicja Taras:
Co to jest rzeźby występująca w obrębie stoków górskich. Taras jest płaskim albo lekko pochylonym spłaszczeniem o pow. od kilkunastu do kilkuset m2. Może mieć charakter trawiasty, piarżysty albo skalny torfowisko.
Definicja Tuf:
Co to jest należąca do ekipy skał okruchowych. Powstaje poprzez nagromadzenie się sporych ilości drobnego materiału piroklastycznego (piaski i popioły wulkaniczne), z domieszką frakcji grubszych (na przykład torfowisko.

Czym jest Torfowisko znaczenie w Słownik geografia T .

  • Dodano:
  • Autor: