REWOLUCJA ZIELONA co to jest
Definicja zielona rewolucja co to jest. Czym jest wprowadzonych poprzez Organizację Narodów.

Co to jest Zielona Rewolucja

Definicja ZIELONA REWOLUCJA: termin określający zespół programów rozwoju rolnictwa, wprowadzonych poprzez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Żywności i Rolnictwa (FAO) w latach 60. XX w., mających na celu powiększenie produkcji roślin uprawnych i zlikwidowanie zjawiska głodu na świecie, dzięki wprowadzeniu nowych, wydajnych odmian. W Azji Południowej i Południowo-Wschodniej zastosowano wysokoplenne odmiany pszenicy i ryżu, wyhodowane poprzez N.E. Borlauga w latach 40. W rezultacie z.r. na przykład Indie z importera stały się eksporterem żywności, jednak program jako całość w znacznej mierze zawiódł pokładane w nim nadzieje. Powodem tego było między innymi nie kontrolowane powiększenie zużycia nawozów sztucznych i pestycydów i intensywna agrotechnika (w tym nawadnianie), prowadzące do pogorszenia warunków środowiskowych, a również negatywne zjawiska socjalne i ekonomiczne, między innymi walka o ziemię, przyrost zróżnicowania dochodów

Definicja Zamieć:
Co to jest atmosferyczne opierające na podnoszeniu z powierzchni Ziemi i przenoszeniu poprzez mocny wiatr cząstek śniegu (zamieć śnieżna) albo pyłu i piasku (zamieć pyłowa, zamieć piaskowa). Odznacza się zamieć zielona rewolucja.
Definicja Zlodowacenie:
Co to jest polarnych i wysokogórskich zdarzenie występowania trwałej pokrywy lodowej na powierzchni lądów kuli ziemskiej. Zlodowacenie uwarunkowane jest wysokością występowania granicy wiecznego śniegu zielona rewolucja.
Definicja Złoże:
Co to jest nagromadzenie surowców mineralnych w skorupie ziemskiej, stwarzające warunki do ich opłacalnego wydobycia. Stworzenie złoża mineralnego powiązane jest z wieloma procesami fizykochemicznymi i zielona rewolucja.

Czym jest Rewolucja Zielona znaczenie w Słownik geografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: